понедельник, 28 ноября 2016 г.

1.Вступ
Тепловим двигуном називають машину, що циклічно працює і енергію палива перетворює на механічну роботу.
 Існує кілька видів теплових двигунів:
-парова машина (вперше створена 1766 року російським винахідником І.І.Ползуновим);
-двигун внутрішнього згоряння; 
-парова та газові турбіни; 
-реактивний і турбореактивний двигуни.1.Впізнай вченого
2.Яке зображення теплового двигуна ви бачите?
Приступити до виконання 
3. Перегляньте відео та визначте як працює ДВЗ?
        ·   Звіт подати у формі презентації.


4.Розв'яжіть експериментальні завдання.
         1.                     Тепловий двигун від нагрівача одержує 1 кДж енергії, при цьому виконуючи механічну роботу 300 Дж. Який ККД двигуна?
      2.                   Автомобіль проїхав 60 км і витратив 6 кг дизельного палива. Якою є сила тяги автомобіля, якщо ККД двигуна 30%?
       3.                   Визначити об'єм  одного циліндра автомобіля «ВАЗ-2190» 

5.Творче завдання:
        ·   Для автослюсарів
 Чому сучасне паливо має назву дизель? Який принцип дії запропонував його винахідник?
        ·   Для зварників
 Історія відкриття залізниці.
        ·   Для електриків
 Яке призначення свічки у ДВЗ?
-прийняти участь трьом групам учнів:
  ·Автослюсарям
  ·Зварникам
  · Електрикам
-опрацювати наведений список джерел;
-дослідити інформаційні ресурси за своєю професією;
-виконати основні завдання;
-підготувати презентацію, буклет, звіт за своєю професією;
-підготовити виступ;
-ознайомитись з критеріями оцінювання вашого звіту;

-здати звіт у вигляді мультимедійної презентації, буклету, веб-сторінки.

 Середній
 Достатній
Високий
    Розуміння 
          завдання

 Включені матеріали,
що не мають безпосереднього відношення до теми;
використовується одне джерело,зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

 Включаються як матеріали,що мають безпосереднє відношення до теми,так і матеріали,що не мають відношення до неї;використовується обмежена кількість джерел
 Робота демонструє точне розуміння завдання
    Виконання завдання
 Випадкова підбірка матеріалів; інформація не точна або не має відношення до теми; неповні відповіді на запитання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію
 Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми
 Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правельно; використовуються інформація з достовірних джерел
  Результат
 роботи

Матеріл логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання
Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражана власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи
Чітке і логічне представлення інформації; уся інформація має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Димонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції
Творчий підхід
Учень просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало повязана з темою веб-квеста
Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не роблять виведень
Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Рота відрізняється яскравою індувідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи

Матеріал оформлений у вигляді: буклету (критерій оцінки до 20 балів), презентація (критерій оцінки до 40 балів), Веб-сторінки (критерій оцінки до 65 балів). Оцінюється: письменість оформлення, дизайн.

Висновок: Екологічні проблеми використання теплових машин

Теплові машини широко використовуються у народному господарстві: Потужні парові турбіни на ТЕС і АЕС приводять у рух ротори генераторів електричного струму. Понад 80% усієї електроенергії в нашій країні виробляться на теплових електростанціях. Залізничними магістралями водять состави потужні тепловози, водними шляхами – теплоходи. Мільйони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння перевозять вантажі і пасажирів. Поршневі, турбогвинтові та турбореактивні двигуни встановлені на літаках і геліокоптерах. За допомогою ракетних двигунів здійснюються запуски наукових супутників, космічних станцій. Двигуни внутрішнього згоряння є основою механізації виробничих процесів у сільському господарстві. Їх використовують на тракторах, комбайнах, самохідних шасі, насосних станціях.

Одним із факторів негативного впливу двигунів на природу є теплове забруднення. Досить порівняти температуру газоподібних продуктів згоряння з температурою навколишнього середовища (наприклад у ДВЗ t=1600 – 25000С). Це призводить до поступового підвищення середньої температури на Землі. Нині споживана потужність двигунів становить приблизно 1010 кВт. Коли ця потужність досягне 3·1012кВт, середня температура підвищиться приблизно на 1 градус. Подальше підвищення температури може спричинити загрозу танення льодовиків і катастрофічного підвищення рівня світового океану.
Другим фактором негативного впливу на природу є надмірно велике споживання кисню тепловими двигунами і викидання в атмосферу продуктів згоряння, які містять у собі шкідливі речовини.
У відпрацьованих газах міститься понад 170 різних шкідливих компонентів, наявність 160 з яких зумовлена неповним згорянням палива у двигунах. Зараз у всьому світі енергетичні установки викидають в атмосферу щорічно 200 – 250 млн. тон золи і близько 60 млн. тонн оксиду сірки (SO2). Повітря забруднюють і різні види транспорту, насамперед автомобільний. На рух автомобіля використовується лише 25 % енергії палива, а 75% ,,вилітає в трубу''. У вихлопних газах двигуна за нормального режиму міститься 2,7% оксиду вуглецю. Під час зменшення швидкості руху автомобіля ця частка зростає на 3,9%, а при повільному русі – до 6,9 %. Жителі великих міст задихаються від вихлопних газів автомобільних двигунів.

Внаслідок збільшення в атмосфері кількості оксиду вуглецю (SO2), який виділяється в процесі згоряння палива у тепловому двигуні порушується тепловий баланс на Землі.
Оксид вуглецю разом із водяною парою призводять до виникнення ,,парникового ефекту''. Температура на поверхні Землі внаслідок ,,парникового ефекту'' приблизно на 350С вища за ту, яка була б без нього.
Об'ємна концентрація оксиду вуглецю в атмосфері нині становить 0,0314%від усіх газів атмосфери. Є серйозні підстави побоюватись, що навіть незначне збільшення цієї концентрації різко порушить тепловий баланс Землі. А вже тепер кожного року в атмосферу викидається близько 5 млрд. тонн СО2.
Актуальність природоохоронної діяльності пов’язана ще й з тим, що зараз уже недостатньо втручання у розв’язання екологічних проблем окремих груп людей і організацій. Сьогодні лише безпосередня участь в охороні природи кожного з нас може дати позитивні результати.