понедельник, 28 ноября 2016 г.


 Середній
 Достатній
Високий
    Розуміння 
          завдання

 Включені матеріали,
що не мають безпосереднього відношення до теми;
використовується одне джерело,зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

 Включаються як матеріали,що мають безпосереднє відношення до теми,так і матеріали,що не мають відношення до неї;використовується обмежена кількість джерел
 Робота демонструє точне розуміння завдання
    Виконання завдання
 Випадкова підбірка матеріалів; інформація не точна або не має відношення до теми; неповні відповіді на запитання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію
 Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми
 Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правельно; використовуються інформація з достовірних джерел
  Результат
 роботи

Матеріл логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання
Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражана власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи
Чітке і логічне представлення інформації; уся інформація має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Димонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції
Творчий підхід
Учень просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало повязана з темою веб-квеста
Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не роблять виведень
Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Рота відрізняється яскравою індувідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи

Матеріал оформлений у вигляді: буклету (критерій оцінки до 20 балів), презентація (критерій оцінки до 40 балів), Веб-сторінки (критерій оцінки до 65 балів). Оцінюється: письменість оформлення, дизайн.

Комментариев нет:

Отправить комментарий